logo
Symbol Centrum Łesia Kurbasa, logo zaprojektowane przez Sergieja Masloboischykova, łączy przekształconą „Wieżę Tatlina” (jeden z głównych obrazów XX wieku.) z domino Arlekina (symbol nowego aktora).
Tłumaczenie: Anna Sielatycka Przetłumaczenie strony było możliwe dzięki wsparciu programu 'Młodzież w Działaniu' Komisji Europejskiej

 
УКР/ENG / pol


BUDYNEK

DZIAŁ NAUKOWY

DZIAŁ PROJEKTÓW KULTUROWYCH

WARSZTATY “TEATRU W KOSZYKU”

WYDAWNICTWO

WIZUALNE LABORATORIUM

DRAMATYCZNE LABORATORIUMPaweł Floreński powiedział: „Jeśli istnieje Trójca Rublowa, istnieje Bóg”, parafrazując słowa Floreńskiego: „Jeśli istnieje Łeś Kurbas, istnieje ukraiński teatr”.

W historii teatru nigdy nie brakowało wizjonerów. Pośród nich byli tacy, którzy w myśl archimedesowej zasady dźwigni, obrócili świat teatru do góry nogami - Łeś Kurbas jest jednym z nich. Gordon Craig, Adolph Appia, Wsiewołod Meyerhold, Konstanty Stanisławski, Bertold Brecht i Antoine Artuad to podobni jemu twórcy teatru XX wieku. Z ich dokonaniami wchodzimy w XXI wiek. Reżyser teatralny i filmowy, aktor, pisarz, teoretyk, nauczyciel i tłumacz poliglota, reformator teatru Łeś Kurbas (1887-1937) stworzył światowej klasy modernistyczny teatr ukraiński oraz dał podstawy do nowego leksykonu teatru XXI wieku. To dzięki niemu aktora przyszłości określa się mianem 'mądrego arlekina'. Jego niedokończona teoria 'transformacji charakteru' jest dziś uzupełniania przez filozofów i artystów poszukujących źródła, archetypicznej swoistości sztuki. Nowoczesna przestrzeń wirtualna tylko wzmacnia natężenie tych badań. Centrum Sztuki Performatywnej Łesia Kurbasa, utworzone przez Radę Ministrów Ukrainy 12. grudnia 1994 roku, rozpoczęło swoją działalność w 1996 roku. Wzięliśmy pod uwagę nowe metody pracy znane we współczesnym świecie kultury, które przewidują: całokształt funkcji, łatwą wymienność elementów, paralelny rozwój teaorii i praktyki oraz zasadę wielopoziomowości i równoczesności.

W Centrum mieszczą się wydziały: badawczy, kulturowy, artystyczno-teatralne labolatorium badawcze. Priorytetem jest tworzenie pomysłów, kreaowanie młodych talentów, poszukiwanie metod oraz eksperymentowanie w jak najszerszej przestrzeni artystycznej (możliwe jest poszukiwanie teatru poza jednowymiarowym kontekstem sztuki). Założeniem centrum jest prowokowanie do eksperymentowania oraz tworzenie globalnie konstruowanych modeli teatru, rozumianego jako narzędzie budujące przestrzeń duchową narodu, jak również tworzące nowy język. Myśl intelektualna nowoczesnej Ukrainy i jej kultury oraz poszukiwań artystycznych, powinna zwrócić się w stronę kontekstu europejskiego i światowego, od którego byliśmy odseparowani z dobrze znanych przyczyn historycznych.


Działalność centrum zawiera się w 5 punktach:

1.Rozwój dialogu: kultura ukraińska – kultura światowa.

2. Pisanie historii teatru ukraińskiego XXwieku w kontekście kultury światowej, poprzez wykorzystywanie nowych metodologii.

3. Tworzenie szerokiej gamy projektów kulturalnych, mających na celu reintegracje kultury narodowej w kontekście globalnym.

4. Formowanie nowoczesnych modeli teatru i edukacji artystycznej.

5. Analizowanie propozycji w zakresie polityki kulturalnej państwa, alternatywnych i innowacyjnych form tego zjawiska.
Centrum Łesia Kurbasa jest przestrzenią otwartą. Bliska nam jest idea „szalonych pomysłów”. Dołącz, wymyśl coś, zakasaj rękawy i pracuj. Twoim przeznaczeniem jest życie w trzecim tysiącleciu, zacznij od dziś!

 

AKTUALNOŚCI / centrum / ŁEŚ KURBAS / wystawy
projekty / osoby / biblioteka / partnerzy / KONTAKT