УКР /ENG / pol


Internetowa Biblioteka Dramatu


Pomysł ułatwienia kontaktu między teatrami i dramatopisarzami ma długą historię w środowisku artystycznym. Niestety swobodny dostęp do utworów dramatycznych zakończył się od czasu zamknięcia strony internetowej "Virtep". By rozwiązać ten problem zostały podjęte odpowiednie działania przez Centrum Łesia Kurbasa. Projekt 'Internetowej Biblioteki Dramatu' ma na celu udostępnienie pisarzom, pracownikom teatralnym, krytykom oraz osobom zainteresowanym możliwości aktywnego korzystania z osiągnięć współczesnej dramaturgii, promując w ten sposób konstruktywny dialog.

Biblioteka posiada następującą strukturę:
1. Informacje biograficzne o autorach oraz zdjęcia.
2. Adnotacje na temat utworów dramatycznych.
3. Krytykę i teorię związaną z dramatem współczesnym.
4. Nowości w świecie dramatu (nowe książki, projekty, inscenizacje, fotografie).

Zapraszamy do współpracy, czekamy na sugestie oraz propozycje wsparcia od wszystkich zainteresowanych.
Aby umieścić utwór w bibliotece należy wypełnić kartę rejestracyjną (selekcja nowych dramatów dokonywana jest przez Laboratorium Dramatu)

Karta rejestracyjna:

1. Fotografie (autora, okładki książki, inscenizacji),
2. Informacje o osobie dokonującej rejestruji (1-2 akapity), informacje kontaktowe,
3. Teks dramatu, adnotacje; według schematu:
tytuł,
rodzaj,
role męskie,
role żeńskie,
streszczenie,
miejsce akcji,
dane dotyczące publikacji, inscenizacji (jeśli możliwe).
4. Informacje dotyczące tekstów krytycznych i teoretycznych – streszczenia i data wydania (jeśli możliwe).
Teks i informacje powinny być napisane w języku ukraińskim. Tłumaczenia na inne języki mogą być uwzględnione w adnotacjach.
Format pliku: .doc lub .rtf.


 

AKTUALNOŚCI / centrum / ŁEŚ KURBAS / wystawy
projekty / osoby / biblioteka / partnerzy / KONTAKT