УКР /ENG / pol

PROPOZYCJE PROJEKTÓW

 

Większa część działalności Centrum opiera się na realizacji projektów, które są wykonywane przez określony okres czasu (od jednego miesiąca do jednego roku).
Wniosek o możliwość realizowania projektu w Centrum powinien zawierać następujące części: streszczenie, określenie podejmowanej tematyki, cel i zadania, plan realizacji, listę niezbędnych środków, ocenę, perspektywy rozwoju, zastosowania.

Akceptacja wniosku o projekt (bądź jej brak) będzie przeprowadzona według następujących kryteriów:

- Zgodność z celami projektu strategicznych Centrum;
- Zdolności wnioskodawcy do wykonywania jakościowej pracy;
- Dostęp, przez Centrum, do środków potrzebnych do realizacji projektu;
- Dostęp wnioskodawców do innych zasobów niezbędnych do realizacji projektu.

Centrum zastrzega sobie prawo do niewyjaśnienia powodów odrzucenia wniosku.
Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany, obie strony zawierają umowę na okres jego trwania.
Do monitorowania projektu i zapewnienia wsparcia przy jego realizacji spośród pracowników Centrum wyznaczony zostanie kurator projektu.
W przypadku niewłaściwego planowania i realizacji projektu, umowa o pracę zawarta między Centrum a realizatorami projektu może zostać rozwiązana na wniosek kuratora.
Wyniki projektu będą przedstawione i omówione podczas prezentacji.
Po realizacji projektu (nie później niż dwa tygodnie po prezentacji) realizator projektu wydaje raport, który uwzględnia wszystkie osiągnięcia i porażki.
 

AKTUALNOŚCI / centrum / ŁEŚ KURBAS / wystawy
projekty / osoby / biblioteka / partnerzy / KONTAKT